Półkolonie zimowe „Angielskie podróże po dziecięcej literaturze”

Drodzy Rodzice!
Organizujemy półkolonie zimowe dla dzieci z klas I – V.

Zajęcia będą się odbywać w terminie od 15.01.2024 r. do 19.01.2024 r. w godzinach 9:00 – 14:00.
Zapisy przyjmuje sekretariat PCEiK w godz. 8:00 – 13:00.

Ważne! Kartę kwalifikacyjną wraz z załącznikami wypełnia rodzic lub opiekun prawny na miejscu w sekretariacie, do czego niezbędne jest przygotowanie następujących informacji:
– numer pesel uczestnika wypoczynku;
– informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
– istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary);
– informacje o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień): tężec, błonnica i inne;
– dane osób do odbioru dziecka (seria i numer DO oraz numer telefonu kontaktowego).

KONTO BANKOWE DO WPŁAT

Odbiorca: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
Rachunek: 15-9584-0008-2001-0011-4736-0009
Kwota: 250 zł
W tytule: Imię i nazwisko dziecka – półkolonia


strona główna