„Z inflacją na TY”

29 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu oleśnickiego rywalizowali w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Gospodarce pod hasłem „Rynek i gospodarka”. Celem konkursu było propagowanie kultury ekonomicznej, racjonalnych zasad gospodarowania oraz kierunków rozwoju polskiej gospodarki na tle tendencji światowych. W pierwszej części konkursu uczniowie rozwiązywali test z ogólnej wiedzy ekonomicznej, która jest niezbędna w życiu każdego człowieka.

W drugiej części konkursu ocenie podlegały wcześniej przygotowane przez uczniów prezentacje na temat „Inflacja jej przyczyny oraz wpływ na polską gospodarkę”. Komisja konkursowa oceniała prace pod kątem ujęcia tematu oraz  walorów edukacyjnych. Dodatkowym kryterium oceny uczestników była umiejętność autoprezentacji. Honorowymi gośćmi i jednocześnie członkami komisji konkursowej były: pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Pani Agnieszka Bera oraz menedżerka ds. wsparcia transformacji w Departamencie Rozwoju Transformacji BNP Paribas Bank Polska S.A.O/Wrocław Pani Monika Auguścik.

Konkurs przygotowała oraz przeprowadziła Anna Kocik doradca metodyczny PCEiK.

Galeria:


strona główna