Konferencja nt. „Rynek pracy a pożądane kompetencje w zmieniającej się rzeczywistości”

*„Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach…”

17 maja 2022 r. w Oleśnickiej Bibliotece Publicznej im. M. Reja odbyła się niecodzienna lekcja dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu oleśnickiego z zakresu kształcenia  i doradztwa zawodowego.

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnicy zorganizowało Konferencję nt. „Rynek pracy a pożądane kompetencje w zmieniającej się rzeczywistości”.

Celem Konferencji było przedstawienie uczniom tendencji panujących obecnie na rynku pracy, kompetencji preferowanych przez pracodawców oraz dobrych praktyk przedstawionych przez przedsiębiorców.

Honorowymi gośćmi wyjątkowego spotkania byli:

Starosta Powiatu Oleśnickiego, Pan Stanisław Stępień

Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Adam Horbacz

Burmistrz Oleśnicy – Pan Jan Bronś

Jako pierwsza wystąpiła Dyrektor PCEiK Pani Magdalena Żerebecka, wprowadzając uczestników w klimat Konferencji, wyrażając jednocześnie swoje zadowolenie z możliwości organizacji wydarzenia dla uczniów po okresie pandemii.

Konferencję otworzył Starosta Powiatu Oleśnickiego – Pan Stanisław Stępień. Następnie głos zabrali kolejno: Burmistrz Oleśnicy – Pan Jan Bronś oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Pan Waldemar Grzędziak. Wszyscy zgodnie podkreślili wagę fundamentów niezbędnych w budowaniu ścieżki zawodowej, jakimi są: kompetencje, wiedza, umiejętności i postawa.

Doradcy zawodowi PUP – Panie Elwira Broszczakowska i Ewelina Wieczorek  zaprezentowały uczniom ofertę dotyczącą szkoleń, staży i innych form podnoszenia kwalifikacji.

Jasny cel, skuteczny plan – indywidualną ścieżkę swojej kariery zaprezentował Pan Mateusz Góra, właściciel SKY BLU EDUCATION.

Przedstawiciel  firmy Wajnert – Pani Bogusława Mazur- Spernal, specjalista działu HR zaprezentowała młodzieży elementy, na które należy zwracać uwagę aplikując na wybrane stanowisko.

Kompetencje miękkie i ich wartość rynkowa były przedmiotem wideokonferencji z udziałem Pan Marcina Kuca, doradcy zawodowego i wykładowcy akademickiego.

Pomysłodawcami i koordynatorami Konferencji były Panie Anna Kocik i Ryszarda Wiśniewska-Paluch – doradcy metodyczni PCEiK w Oleśnicy

Organizatorzy dziękują wszystkim prelegentom i uczestnikom spotkania, którego celem było przybliżenie oleśnickiej  młodzieży realiów związanych  z lokalnym rynkiem  pracy.

*Emil Oesch


strona główna