Przyjmowanie uczniów z Ukrainy na zajęcia Młodzieżowego Domu Kultury

Podstawa prawna: § 9 ust. 3 r.w.t.t.p. w zw. z art. 130 ust. 2 u.p.o.

Jeżeli przyjęcie ucznia przybywającego z zagranicy na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej odbywa się w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu ucznia decyduje dyrektor publicznej placówki, zgodnie z art. 130 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo oświatowe.

Poniżej wnioski o przyjęcie na wolne miejsca (ilość miejsc ograniczona):strona główna