Uwaga! Rekrutacja na zajęcia pozalekcyjne w  PCEiK

Rodzice wychowanków zajęć stałych MDK – PCEiK mogą w dn. 1 – 23 czerwca składać deklaracje kontynuacji  uczestnictwa dziecka w zajęciach w roku szkolnym 2017/18.  W tym celu należy pobrać wniosek i po wypełnieniu osobiście złożyć w pokoju nr 24. Uczniowie pełnoletni wypełniają i składają wniosek samodzielnie.

Od 26 czerwca do 1 września 2017 r. wnioski o przyjęcie do kół zainteresowań  będą mogli składać nowi kandydaci – w imieniu niepełnoletnich ich rodzice.

W roku 2017/2018 będą działały następujące koła zainteresowań:

  • taneczne
  • plastyczne
  • ceramiczne
  • wokalne
  • instrumentalno – wokalne
  • teatralne
  • szachowe
  • fotograficzne
  • nordic walking

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem  rekrutacji.

Regulamin rekrutacji MDK – PCEiK 2017/2018

Wniosek o przyjęcie do MDK na rok szkolny 2017/2018

 


strona główna