Kadra

Anna Kocik – doradca metodyczny ds. szkolnictwa zawodowego

termin konsultacji: każda środa miesiąca godz. 13.00 – 14.00

kontakt: akocik@pceik.pl

 


dr Lidia Sikora – doradca metodyczny ds. pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

termin konsultacji: każdy wtorek miesiąca godz. 14.30 – 15.30

kontakt: lsikora@pceik.pl

 


Ryszarda Wiśniewska – Paluch – doradca metodyczny – doradztwo zawodowe

termin konsultacji:  każda środa miesiąca godz. 13.00 – 16.00, każdy czwartek miesiąca godz. 11.00 – 14.45

kontakt: rpaluch@pceik.pl

 


Ryszarda Wiśniewska – Paluch – konsultant ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspierania uzdolnień

termin konsultacji: ostatnia środa miesiąca godz. 16.00-17.00

kontakt: rpaluch@pceik.pl

 


Marta Richter – Lesicka– konsultant ds. edukacji języka angielskiego

termin konsultacji: drugi wtorek miesiąca godz. 16.30 – 17.30

kontakt: mrichter@pceik.pl

 


Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej

termin konsultacji:  trzeci poniedziałek miesiąca godz. 15.00 – 16.00

 kontakt: uewertowska@pceik.pl

 


Małgorzata Kinstler – konsultant ds. awansu zawodowego oraz wychowania przedszkolnego

termin konsultacji: według harmonogramu zamieszczonego na stronie (obowiązują zapisy tel. 071 314 01 72

kontakt: mkinstler@pceik.pl     

 


Agnieszka Ogiegło – konsultant ds. edukacji matematycznej

termin konsultacji: każdy poniedziałek miesiąca godz. 17.30

kontakt:     aogiegło@pceik.pl

 


dr Józef Krawczyk  konsultant ds. edukacji przyrodniczej

termin konsultacji: po uzgodnieniu terminu

kontakt: jkrawczyk@pceik.pl

 


Wiktor Szanin  – konsultant ds. edukacji informatycznej i technologii informacyjno-komunikacyjnej

termin konsultacji: po uzgodnieniu terminu

kontakt: wszanin@pceik.pl

 

 


strona główna