Konkursy historyczne i wos

1. XIX Powiatowy Konkurs z Wiedzy o Społeczeństwie dla klas VIII szkół podstawowych

Termin: 06.02.2024 r.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

RODO zgoda rodziców

20 lat Polski w UE- materiał edukacyjny

wyniki laureaci


2.   XX Powiatowy Konkurs Historyczny  dla uczniów klasa VII i VIII szkół podstawowych

Termin: 21.02.2024 r.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

RODO zgoda rodziców

Wyniki laureaci


3.  XII Powiatowy Konkurs Historyczny: ,,O Polskę niepodległą (…) Opozycja demokratyczna w Polsce w latach 1956-1970″  dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Termin: 01.03.2024 r.

Regulamin XII konkursu opozycja demokratyczna

Karta zgłoszeniowa

RODO zgoda rodziców

wyniki laureaci


strona główna