„Edukacja włączająca w praktyce” – zajęcia otwarte dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy w roku szkolnym 2017/2018 realizuje program doskonalenia nauczycieli pt. „Edukacja włączająca w praktyce. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych w powiecie oleśnickim.” W ramach tego programu zaplanowano realizację zajęć otwartych dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, w których realizowane jest kształcenie specjalne.

Inicjatywę zorganizowania zajęć otwartych w szkole podjęli dyrektor i nauczyciele Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Oleśnicy. W dniu 16.02.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 6 odbyły się zajęcia teatralne pt. „Internet to więcej niż zabawa – to Twoje życie”. Zajęcia, w formie inscenizacji teatralnej przygotowały dwie nauczycielki: Pani Ewelina Ptak – nauczyciel wspomagający, wychowawca klasy integracyjnej, oligofrenopedagog  i Pani Małgorzata Jabłońska – pedagog, oligofrenopedagog.

 W inscenizacji teatralnej brali udział uczniowie klas IV-VII, w tym uczniowie objęci kształceniem specjalnym. Nauczyciele, którzy obserwowali zajęcia otwarte, mogli zobaczyć wyjątkowe efekty wieloletnich działań integrujących uczniów niepełnosprawnych ze środowiskiem szkolnym. 

Po zakończeniu inscenizacji  Pani Ewelina Ptak i Pani Małgorzata Jabłońska omówiły sposoby i metody pracy wykorzystywane podczas realizacji zajęć teatralnych. Nauczyciele uczestniczący w spotkaniu  podzielili się swoimi wrażeniami i wymienili się własnymi doświadczeniami zawodowymi w zakresie edukacji włączającej.

Składamy podziękowania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Oleśnicy Pani Jadwidze Wieczorek  oraz nauczycielkom tej szkoły Pani Ewelinie Ptak i Pani Małgorzacie Jabłońskiej. Dziękujemy za trud i zaangażowanie oraz współpracę z PCEiK w Oleśnicy przy realizacji programu doskonalenia pt. „Edukacja włączająca w praktyce. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych  w powiecie oleśnickim”, którego autorką jest dr Lidia Sikora, konsultant PCEiK ds. pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


strona główna