STUDIA PODYPLOMOWE W PCEiK

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w roku akademicki 2016/2017 realizowało studia podyplomowe.

Oferta edukacyjna adresowana była do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów,  a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności kierowaliśmy ją do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych powiatu oleśnickiego.

Wysoką jakość kształcenia zapewnił staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzili doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy, programy i metody nauczania,  a także nowoczesne wyposażenie pomieszczeń Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Dodatkowo elementem sprzyjającym było wykorzystanie technik kształcenia na odległość (e-learning) oraz organizacja zajęć dydaktycznych w systemie piątkowo-sobotnim najbliżej miejsca zamieszkania.

W bieżącym roku akademickim studia podyplomowe zrealizowało 113 studentów na piętnastu kierunkach:

 1. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
 2. Biologia w szkole,
 3. Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy,
 4. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
 5. Historia w szkole,
 6. Logopedia,
 7. Oligofrenopedagogika,
 8. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 9. Przygotowanie pedagogiczne,
 10. Przyroda w szkole,
 11. Pedagogika specjalna – rewalidacja,
 12. Terapia pedagogiczna,
 13. Wczesne nauczanie języka obcego,
 14. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 15. Zarządzanie oświatą.

W dniach 9 i 10 czerwca w PCEiK w Oleśnicy odbyły się egzaminy dyplomowe. Wszystkim studentom gratulujemy ukończenia studiów na wybranym kierunku. Kadrze pedagogicznej dziękujemy za współpracę. Uroczysta Konferencja podsumowująca rok akademicki 2016/2017 odbędzie się 25 sierpnia 2017 r. o godz. 14.00 w Sali konferencyjnej Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy przy ul. Mikołaja Reja 10. Dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych WSKPiSM w Warszawie dr Rafał Kosmulski wręczy świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanego przez PCEiK i Instytut Studiów Podyplomowych kształcenia, są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok akademicki 2017/2018, która jest dostępna na stronie PCEiK www.pceik.pl .


strona główna