II Powiatowy Festiwal Sztuki „Bądź sTwórcą”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Powiatowym Festiwalu Sztuki Bądź sTwórcą „Różowo, skrzydlaście”, organizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

Patronat na tym wydarzeniem objęli Pan Wojciech Kociński Starosta Oleśnicki i Pan Michał Kołaciński Burmistrz Oleśnicy.

II Powiatowy Festiwal Sztuki Bądź sTwórcą „Różowo, skrzydlaście” to projekt wieloetapowy, kierowany  do uczniów wszystkich etapów kształcenia. Nadrzędnym celem Festiwalu jest propagowanie wszelkich form twórczości plastycznej uprawianych przez młodych twórców przy jednoczesnej promocji miasta i powiatu, jako miejsca tętniącego kulturą oraz sprzyjającego edukacji.

 

Harmonogram działań

PRZYJDŹ I ZOSTAW SWÓJ KOLOR – Plac Zwycięstwa – 22 kwietnia 2016 r.

Regulamin PRZYJDŹ I ZOSTAW SWÓJ KOLOR

NOC ZE SZTUKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ – Szkoła Podstawowa w Smolnej – 6 maja 2016 r.

Regulamin NOCY ZE SZTUKĄ

NOC ZE SZTUKĄ W GIMNAZJUM – Gimnazjum Gminy Oleśnica – 13 maja 2016 r.

Regulamin NOCY ZE SZTUKĄ

Karta zgłoszeniowa

ŚNIADANIE MISTRZÓW W RÓŻU – PCEiK – 7 maja 2016 r.

Scenariusz ŚNIADANIA MISTRZÓW W RÓŻU

W ramach Festiwalu proponujemy następujące działania:

17.04.2016 r.      – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Czy różowo, czy skrzydlaście, ale zawsze…?

22.04.2016 r.      –- działania w przestrzeni miejskiej (Plac Zwycięstwa) Przyjdź i zostaw  swój kolor.

Dzieci (4 – 12 lat) wezmą udział w wydarzeniu artystycznym z obszaru nowoczesnych działań twórczych i malarskich, takich jak happening czy street art. Zapewniamy materiały plastyczne niezbędne przy wykonaniu prac plastycznych – lepienie, malowanie rękodzieł.

Laureatom  konkursu plastycznego zostaną wręczone nagrody. Wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia wezmą udział w prezentacjach tanecznych i wokalnych oraz w zabawie inspirowanej przez zespół PRESTGE pod kierunkiem p. Zbigniewa Jakubowskiego.

6.05.2016 r.          – godz. 17.00 – 22.00 – Wieczór ze Sztuką  – Różowe ślady i malarskie pióra

Wieczorne spotkanie, dla uczniów szkół podstawowych, jest organizowane w Szkole Podstawowej w Smolnej. W działaniu uczestniczą zainteresowane reprezentacje szkół (maks. 10 uczniów). Podczas Wieczoru ze Sztuką nastąpi przygotowanie instalacji rzeźbiarskich, które następnie zostaną ustawione w przestrzeni miejskiej.

7.05.2016 r.          – godz. 10.00 – Śniadanie w różu  – Śniadanie Mistrzów – PCEiK – Galeria 56

Działania plastyczne, dekoratorskie – przygotowanie różowego wnętrza przez dzieci i młodzież uczestniczącą na co dzień w zajęciach PCEiK.

13/14.05. 2016 r.   – godz. 18.00 – 6.00 – Noc ze Sztuką  – Nocne rozmowy w chmurach

W nocnym spotkaniu ze sztuką udział wezmą reprezentacje uczniów szkół gimnazjalnych. Tegoroczna edycja Nocy ze Sztuką organizowana jest przy współpracy z Gimnazjum Gminy Oleśnica. W siedzibie tej placówki prowadzone będą działania artystyczne, na koniec wyłonieni zostaną najlepsi młodzi artyści w kategorii Powiatowych Sztuk Plastycznych.

14/15.05. 2016 r.   – godz. 18.00 – 22.00 – Różowa Noc Muzeów  – Różowa Kolacja Mistrzów

W ramach ogólnopolskiej akcji Noc Muzeów PCEiK w Oleśnicy w Galerii 56 oraz Wieży Ciśnień organizuje wystawę prac wykonanych podczas II Powiatowego Festiwalu Sztuki Różowo, skrzydlaście…

16.06. 2016 r.        – godz. 17.00  – Gala PCEiK 2016  – Podsumowanie II PFS

Organizacja wystawy prac plastycznych i fotograficznych wykonanych podczas II Powiatowego Festiwalu Sztuki Różowo, skrzydlaście…

Zgłoszenia zainteresowanych uczniów udziałem w wybranym elemencie lub wszystkich działaniach organizowanych w ramach Festiwalu przyjmujemy na adres mailowy: sekretariat@pceik.pl lub telefonicznie 71 314 01 72 w terminach określonych w regulaminach. Z powodu ograniczonej ilości miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.


strona główna