Powiatowa Konferencja Inaugurująca rok szkolny 2015/2016

22 września 2015 r.  odbyła się konferencja inaugurująca rok szkolny 2015/2016 w powiecie oleśnickim, której organizatorem było Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Oleśnickiego, dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Dolnośląski  Kurator Oświaty – Pani Danuta Leśniewska, Starosta Oleśnicki – Wojciech Kociński, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Małgorzata Iwańska.

 

Prezentacja dr. Mirosława Radoły

Prezentacja PCEiK w Oleśnicy

Prezentacja „Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim”

 

Istotnym  punktem  konferencji było podsumowanie projektu realizowanego w roku szkolnym 2014/2015 pn. Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim przez kierownika projektu – Marię Susidko. Nadmienić należy, iż w projekcie uczestniczyło  594 nauczycieli z 33 jednostek oświatowych, działających na terenie powiatu oleśnickiego. Zaświadczenia potwierdzające udział nauczycieli w kompleksowym wspomaganiu szkół  i przedszkoli odebrali dyrektorzy placówek oświatowych. Wręczenia zaświadczeń dokonali Starosta Oleśnicki – Pan Wojciech Kociński i Dyrektor Regionalnego Ośrodka Edukacji we Wrocławiu – Pani Anetta Prajzner.

Wykład inaugurujący wygłosił dr Mirosław Radoła – wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat: Nauczyciel – zadania, kompetencje, budowanie własnego autorytetu. Temat wykładu ściśle łączy się z głównymi Kierunkami Polityki Oświatowej Państwa na rok szkolny 2015/2016 oraz z ustanowionym Rokiem otwartej szkoły – szkoły, nauczycieli,  którzy potrafią korzystać z tego, co ją otacza, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne.

W II części konferencji zaprezentowana została przez Grażynę Dłubakowską – dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji  i Kultury   w Oleśnicy oferta edukacyjna Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy na rok szkolny 2015/2016, uwzględniająca obowiązujące priorytety MEN, przygotowane do realizacji przez wszystkie placówki wchodzące w skład Centrum tj.

  1. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
  2. Bibliotekę Pedagogiczną,
  3. Młodzieżowy Dom Kultury,
  4. Lokalne Centrum Informacji Zawodowej.

Na zakończenie Grażyna Dłubakowska w imieniu własnym oraz całej kadry Centrum złożyła na ręce wszystkich gości życzenia z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2015/2016 z zaproszeniem do owocnej współpracy.

 


strona główna