U W A G A – ważna informacja dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe

W związku z udziałem instruktorów Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury
w konferencji podsumowującej realizację projektu
„INNOWACYJNY SYSTEM WSPOMAGANIA OŚWIATY w POWIECIE OLEŚNICKIM”
zajęcia w dniu 22 września 2015 r. – są odwołane.
P R Z E P R A S Z A M Y.


strona główna