3 OLEŚNICKA NOC Z PRZYRODĄ – dla szkół ponadgimnazjalnych – za nami II LO w Oleśnicy 10.04.2015 r.

Oleśnicka Noc z Przyrodą

Z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych powiatu oleśnickiego

10 kwietnia 2015 r.
została przeprowadzona Oleśnicka Noc z Przyrodą zorganizowana przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy,
II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Twardowskiego w Oleśnicy oraz Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Projekt koordynował dr Józef Krawczyk przy współpracy
z dr Magdaleną Dubińską – Magierą, pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz pani Barbara Trokowicz, konsultant PCEiK ds. nauczania przedmiotów przyrodniczych.


Uroczystego otwarcia przedsięwzięcia edukacyjnego dokonały panie Grażyna Dłubakowska, dyrektor PCEiK oraz Jolanta Kwaśniewska, dyrektor II LO w Oleśnicy. Podczas inauguracji projektu podziękowania dla wykładowców Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczycieli i pracowników współorganizujących ONzP z ramienia II LO oraz nauczycieli i uczniów uczestniczących w działaniu edukacyjnym wręczył Starosta Oleśnicki, pan Wojciech Kociński.
Zajęcia prowadzili pracownicy, doktoranci i studenci zrzeszeni w Kołach Naukowych Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W gościnnych murach II Liceum Ogólnokształcącego zajęcia prowadzono w 15 pracowniach przyrodniczych. Nad 26 grupami uczestników czuwali przewodnicy, uczniowie II LO. Tematyka zajęć obejmowała rozmaite zagadnienia biologiczne – od „Mikroskopii elektronowej – czyli świata widzianego z perspektywy bakterii” po pytanie „Mózg – po co to?” Największą popularnością cieszyły się zajęcia nt.: „Intencjonalne okaleczanie”.
Nas, organizatorów ONzP, bardzo cieszy fakt, że z zaproszenia skorzystało siedem szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu oleśnickiego, łącznie 312 uczniów. Zajęcia przygotowane merytorycznie i metodycznie przez pracowników naukowych i studentów, odpowiednio dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów, z pewnością przyczyniły się do rozwoju zainteresowań naukami przyrodniczymi, o czym przekonali nas sami uczniowie wyrażający chęć uczestniczenia w kolejnej edycji Oleśnickiej Nocy z Przyrodą.


strona główna