I Powiatowy Festiwal Sztuki „Puls przyrody i kolor”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w
I Powiatowym Festiwalu Sztuki „Puls przyrody i kolor”, organizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Patronat na tym wydarzeniem objęli Pan Wojciech Kociński Starosta Oleśnicki i Pan Michał Kołaciński Burmistrz Oleśnicy.

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy jest instytucją edukacyjną powołaną do realizacji zadań oświatowych. Doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji to ważne elementy nauczycielskiej rzeczywistości, ale pamiętamy również o uczniach. Jesteśmy organizatorem powiatowych konkursów przedmiotowych, prowadzimy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w zakresie działalności artystycznej i rekreacyjnej. Stwarzamy szanse dla każdego, kto chce rozwijać swoje zainteresowania, talenty i pasje.

I Powiatowy Festiwal Sztuki „Puls przyrody i kolor” to projekt wieloetapowy, kierowany do uczniów wszystkich etapów kształcenia. Naszym założeniem jest uczynić go imprezą cykliczną,
w którą każdego roku zaangażują się artyści w wieku od 4 do 19 roku życia. Nadrzędnym celem Festiwalu jest propagowanie wszelkich form twórczości plastycznej uprawianych przez młodych twórców przy jednoczesnej promocji miasta i powiatu jako miejsca tętniącego kulturą oraz sprzyjającego edukacji.

W ramach Festiwalu proponujemy następujące działania:
17.04.2015 r. – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
Czy fantastyczny kwiat może być żarłoczny? (adresowany do osób od 4 do 19 roku życia)

25.04.2015 r. – działania w przestrzeni miejskiej (Plac Zwycięstwa)
Przyjdź i zostaw swój kolor

Dzieci (4 – 12 lat) poznają kulturową tradycję wiązania kwiatów z bibuły, lepienia, malowania rękodzieł, dowiedzą się, jakie to miało znaczenie dla ludzi kiedyś, a jakie znaczenie ma dziś; prowadzone będą współczesne działania twórcze i malarskie, takie jak happening czy street art.

16-17.05.2015 r. – Noc ze Sztuką w PCEiK Nocne rozmowy na łące
W nocy z 16 na 17 maja 2015 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stworzą instalacje rzeźbiarskie, które w nocy zostaną ustawione w przestrzeni miejskiej. Prace, które powstaną pod kierunkiem nauczycieli-instruktorów PCEiK mają służyć stworzeniu obrazu „ Nocne rozmowy na łące”.

19.06. 2015 r. – Gala w MOKiS – Zostaw swój znak
Wręczenie nagród i listów gratulacyjnych uczestnikom Festiwalu. Zwiedzanie wystawy pofestiwalowej – portrety – tatuaż organiczny. Kiermasz prac plastycznych. Działanie plastyczne włączające każdego uczestnika Gali (i nie tylko) – „Przyjdź i zostaw swój znak…” – kolorowe znaki malowane na planszach (płycie) gąbką, pędzlem, szmatką, nawiązujące do tematyki Festiwalu. Prezentacja filmu i zdjęć powstałych w trakcie wszystkich działań festiwalowych.

Zgłoszenia uczniów zainteresowanych udziałem w wybranym elemencie lub wszystkich działaniach organizowanych w ramach Festiwalu przyjmujemy na adres mailowy: pceik@pceik.pl
lub telefonicznie 71 314 01 87 w terminach określonych w regulaminach. Z powodu ograniczonej ilości miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zainteresowanie udziałem w Festiwalu uczniów i nauczycieli.
By wziąć udział w którymkolwiek etapie Festiwalu, wystarczy zaopatrzyć się w twórcze działanie, uśmiech i zaangażowanie.

Zapraszamy!
W imieniu organizatorów
Grażyna Dłubakowska
Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
oraz Kuratorzy Festiwalu
Kamilla Kasprzak, artysta ceramik
Marzena Klimowicz, artysta plastyk

 

W załączeniu:
1. Scenariusz działań w przestrzeni miejskiej.
2. Scenariusz Nocy ze Sztuką.
3. Regulamin konkursu plastycznego.
4. Regulamin Nocy ze Sztuką.
5. Karta zgłoszeniowa na Noc ze Sztuką.

 


strona główna