Akredytacja

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 4 sierpnia 2020 r. otrzymał akredytację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Przyznanie akredytacji potwierdza wysoką jakość prowadzonych działań oraz świadczy o zaangażowaniu w rozwój osób i instytucji współpracujących. Dzięki akredytacji Ośrodek znajduje się w prestiżowym gronie dostawców najwyższej klasy usług szkoleniowych na rynku oświatowym województwa dolnośląskiego.

 

 


strona główna