Dostęp do zestawień bibliograficznych

Wszystkim nauczycielom oraz osobom poszukującym literatury na temat oświaty i wychowania polecamy dostęp do zestawień bibliograficznych w układzie alfabetycznym na powyższe tematy, znajdujący się na stronie www Biblioteki Pedagogicznej w zakładce ,,Literatura dostępna w bibliotece”.


strona główna