Spotkanie sieci ”Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych”

24 marca w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia ”Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych” w ramach projektu ”Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim”. Ekspertem była psycholog p.Anna Cieślik, która przedstawiła zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne dotyczące ucznia zdolnego oraz ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowo omawiane były następujące treści:

– zasady motywowania zespołu,

– przedstawienie problemu tak, aby był dla ucznia wyzwaniem,

– budowanie atmosfery sprzyjającej uczeniu się,

– uczeń jako badacz.

Część warsztatowa polegała na podzieleniu uczestników na kilka grup, w których rozwiązywali różne zadania, a co z kolei miało pokazać organizację pracy podczas eksperymentu z dużym zespołem klasowym.

Spotkanie zakończyło się wymianą doświadczeń między ekspertem a uczestnikami sieci.


strona główna