Spotkanie sieci ”Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”

16 marca odbyło się w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy spotkanie sieci ”Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”, której koordynatorem jest p.Ewa Perlik. Tematem spotkania była ”Sytuacja ucznia zdolnego w środowisku szkolnym”. Sieć miała charakter wykładu, który poprowadziła dr Barbara Zimoń-Dubowik. Ekspert przekazywała treści w oparciu o najnowsze badania i przykłady. Podczas spotkania uczestnicy chętnie dyskutowali oraz dzielili się swoimi doświadczeniami co przełożyło się na wysoki poziom merytoryczny szkolenia.


strona główna