Konsultacje w ramach sieci ”Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych…”

Zapraszamy na konsultacje w ramach sieci ”Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych…”, które odbędą się 20.02.15 o godz.15.00 w budynku PCEiK. Konsultacje poprowadzi koordynator sieci – p.Bożena Święch, a temat to: ,, Wnioski z raportów i analiz, a metody podnoszenia jakości nauczania”.


strona główna