Sieci Współpracy i Samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia, to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Zaproszenia na poszczególne spotkania SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  znajdą Państwo na stronie www.pceik.pl w zakładce OFERTA SZKOLENIOWA – SZKOLENIA

W roku szkolnym 2021/2022 uruchomiono w PCEiK następujące Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli

Nazwa sieciAdresatKoordynator sieci
Sieć Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów /Wicedyrektorów Szkół/Placówek Oświatowychdyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowychRoman Lorens
roman.lorens@gmail.com
Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzynauczyciele bibliotekarzeJadwiga Maszorek
olesnica@olesnica.dbp.wroc.pl
Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcychnauczyciele języków obcych (głównie j. angielskiego i niemieckiegoMarta Richter - Lesicka
mrichter@pceik.pl
Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematykinauczyciele matematyki
Agnieszka Ogiegło
aogiegło@pceik.pl
Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli wykorzystujących narzędzia TIKzainteresowani nauczyciele Wiktor Szanin
sszanin@pceik.pl
Sieć Współpracy i Samokształcenia ds. Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnyminauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogikidr Lidia Sikora
lsikora@pceik.pl
Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiegonauczyciele języka polskiego
Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli ds. Edukacji Regionalnej i Patriotycznejnauczyciele przedmiotów humanistycznych, przyrodniczychMałgorzata Kozłowska
mkozlowska@pceik.pl
Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowychnauczyciele przedmiotów zawodowych, głównie ekonomicznychAnna Kocik
akocik@pceik.pl
Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnejnauczyciele edukacji wczesnoszkolnejUrszula Ewertowska
uewertowska@pceik.pl
Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli WychowawcówwychowawcyRyszarda Wiśniewska - Paluch
rpaluch@pceik.pl
Sieć Współpracy i Samokształcenia Szkolnych Doradców Zawodowychszkolni doradcy zawodowiRyszarda Wiśniewska - Paluch
rpaluch@pceik.pl
Sieć Współpracy i Samokształcenia w zakresie prawa oświatowego i metod nauczaniaNauczyciele rozpoczynający pracę i wszyscy zainteresowaniRoman Lorens

 

Formy realizacji

Spotkanie organizacyjne2 godzinyIntegracja uczestników sieci.
Rozpoznanie potrzeb i zasobów.
Ustalenie celów, harmonogramu.
Spotkania robocze2 spotkania x 4 godzinyDzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami.
Spotkania z ekspertami.
Tworzenie nowych rozwiązań.
Spotkania podsumowujące2 godzinyPodsumowanie i omówienie
pracy sieci.
Zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania
wypracowanych rozwiązań innym.
Ewaluacja.

 

Pomiędzy spotkaniami, uczestnicy sieci mają możliwość kontaktowania się ze sobą za pośrednictwem platformy Oleśnickie Centrum e-Doradztwa

 

Uczestnicy sieci:

Nauczyciele, zgłaszający się do pracy w sieci, deklarują obowiązkowy udział  we wszystkich zaplanowanych spotkaniach. Uczestnicy po zakończeniu prac sieci otrzymają zaświadczenia.

Jak stać się uczestnikiem wybranych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli?

  • zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu: 71 314 01 72
  • zgłoszenia online: sekretariat@pceik.pl

 


strona główna