Rodzaj zajęć/harmonogram zajęć

Oferta obejmuje zajęcia w kołach: plastycznym, ceramicznym, teatralnym, tanecznym, wokalnym, instrumentalnym, szachowym.  Na terenie powiatu oleśnickiego prowadzone są zajęcia; koło rekreacyjno – sportowe nordic walking, oraz zajęcia taneczne.

W zajęciach mogą brać udział dzieci i młodzież szkolna w wieku od 6 do 19 lat oraz studenci do 25 roku życia.

Wszelkich informacji udziela sekretariat nr tel. 71 314 01 72, 71 314 01 87, adresy e-mail:sekretariat@pceik.pl, pceik@pceik.pL

Plan zajęć MDK 2021/2022

 

 

 


strona główna