Zakres działań

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

rozpoczyna się 15 maja 2023 r.

Informacje dotyczące rekrutacji:

Rekrutacja do szkół w powiecie oleśnickim będzie prowadzona drogą elektroniczną.

Elektroniczną rekrutację nadzoruje

Wydział Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

Zarządzenie Nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 r.  w sprawie terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2023-2024 do klas I.

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2023/01/zarzadzenie_terminy.pdf

Terminy postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2023/2024:

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2023/01/zalacznik_1.pdf

Zarządzenie Nr 7/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2023/02/zarzadzenie.pdf

Załączniki do Zarządzenia Nr 7/2023

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2023/02/zal_1.pdf

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2023/02/zal_2.pdf

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2023/02/zal_3.pdf

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2023/02/zal_1a.pdf

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2023/02/zal_2a.pdf

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2023/02/zal_3a.pdf

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2023/02/zal_3b.pdf

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2023/02/zal_3c.pdf


strona główna