Zakres działań

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

rozpoczyna się 16 maja 2022 r.

Informacje dotyczące rekrutacji:

Rekrutacja do szkół w powiecie oleśnickim będzie prowadzona drogą elektroniczną.

Elektroniczną rekrutację nadzoruje

Wydział Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

Zarządzenie Nr 4/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r.  w sprawie terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2022-2023 do klas I.

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/01/zarzadzenie-terminy-wlasciwy.pdf

Terminy postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2022/2023:

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wpcontent/uploads/2022/01/zalacznik_1.pdf

Zarządzenie Nr 7/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2021/2022.

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/02/zarzadzenie-dko.pdf

Załączniki do Zarządzenia Nr 7/2022

  1. https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/02/konkursy_zal.1_2022.pdf
  2. https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/02/konkursy_zal.2_2022.pdf
  3. https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/02/konkursy_zal.3_2022.pdf
  4. https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wpcontent/uploads/2022/02/konkursy_zal.3a_2022.pdf
  5. https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wpcontent/uploads/2022/02/konkursy_zal.3b_2022.pdf

Terminy  postępowania rekrutacyjnego

Link: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wpcontent/uploads/2020/01/zal.-1-terminy-szkoly-ponadpodstawowe-2020.pdf

Zarządzenie Nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

Link: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wpcontent/uploads/2020/01/zarzadzenie_4_2020.pdf

Zarządzenie Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020

Link: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-iplacowki/rekrutacja/


strona główna