Zakres działań

Rekrutacja

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się 11 maja 2020 r.

Terminy  postępowania rekrutacyjnego

Link: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/01/zal.-1-terminy-szkoly-ponadpodstawowe-2020.pdf

 

Zarządzenie Nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

Link: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/01/zarzadzenie_4_2020.pdf

 

Zarządzenie Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020

Link: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/


strona główna