Koordynatorzy sieci

KOORDYNATORZY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA:

1. POZAPEDAGOGICZNE OBOWIĄZKI PRACY DYREKTORA – ROMAN LORENS

2. DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY NA ZAJĘCIACH PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH – JÓZEF KRAWCZYK

3. JAK WSPIERAĆ UCZNIA W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI? – JOLANTA ŁUC

4. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE – EWA PERLIK

5. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

W CELU PODNOSZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA – BOŻENA ŚWIĘCH


 

ROLA KOORDYNATORA SIECI OBEJMUJE:

 

– Proponowanie inicjatyw, tematów spotkań i sposobów pracy,

– Wspieranie aktywności i dzielenie się wiedzą przez uczestników,

– Zapewnienie bezpiecznej atmosfery do pracy,

– Motywowanie uczestników do pracy w sieci,

– Monitorowanie postępów pracy sieci,

– Otwartość na propozycje i sugestie ze strony uczestników,

– Organizowanie pracy sieci.


strona główna