SORE

SZKOLNI ORGANIZATORZY ROZWOJU EDUKACJI:

MARIA KACZMAREK-ŁYSEK

IRENA KOREŃ

HALINA DOKTÓR

KRYSTYNA GĘSIAK-PIĄTKOWSKA

MAGDALENA NOWAK

MARIA WOJNA

 

SZKOLNY ORGANIZATOR ROZWOJU EDUKACJI (SORE)

– SPECJALISTA ZEWNĘTRZNY BEZPOŚREDNIO WSPÓŁPRACUJĄCY Z   PLACÓWKĄ W REALIZACJI RPW.

– DO JEGO ZADAŃ NALEŻĄ: POMOC W DIAGNOZIE POTRZEB SZKOŁY/PRZEDSZKOLA ORAZ DOSTOSOWANIU OFERTY DOSKONALENIA      DO ZDIAGNOZOWANYCH POTRZEB, A NASTĘPNIE POMOC W ZBUDOWANIU RPW SZKOŁY.

– W RAMACH REALIZACJI RPW ORGANIZUJE SZKOLENIA (WARSZTATY, KONSULTACJE, WYKŁADY), POMAGA NAUCZYCIELOM WDRAŻAĆ DO PRAKTYKI SZKOLNEJ NOWE UMIEJĘTNOŚCI, PRZYGOTOWUJE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ.

– SORE MA POD OPIEKĄ KILKA SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI, Z KTÓRYMI UTRZYMUJE ŚCISŁY KONTAKT PODCZAS REALIZACJI ROCZNEGO PLANU WSPOMAGANIA.

 

ZADANIA W RAMACH RPW:

– WSPÓLNA DIAGNOZA POTRZEB

– ZAPLANOWANIE DZIALAŃ

– ZORGANIZOWANIE FORMY DOSKONALENIA

– ZAANAGAŻOWANIE NAUCZYCIELI I DYREKTORA

– UDOSTĘPNIENIE NIEZBĘDNYCH MATERIAŁÓW I NARZĘDZI

– WSPIERANIE NAUCZYCIELI WE WDRAŻANIU NOWYCH ROZWIĄZAŃ

– WŁĄCZANIE OCENY EFEKTÓW PROCESU DO EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

– WSPÓLNE OPRACOWANIE REKOMENDACJI


strona główna