Monitoring wdrażania RPW

Monitoring jakości szkoleń realizowanych w ramach RPW w Przedszkolu nr 1 w Oleśnicy w roku szkolnym 2014/2015

W okresie od października do grudnia 2014 w ramach projektu nauczyciele Przedszkola

nr 1 w Oleśnicy uczestniczyli w wykładzie, warsztatach grupowych, konsultacjach grupowych i indywidualnych.

Ankietą ewaluacyjną zostali objęci nauczyciele, którzy oceniali szkolenie w skali od 1 do 5, przyczym 5 stanowiło ocenę najwyższą. W badaniu udział wzięło 8 nauczycieli.

monitoring – Przedszkole nr 1 w Oleśnicy

 

 


 

Monitoring jakości szkoleń realizowanych w ramach RPW w Szkole Podstawowej nr 8 w Oleśnicy w roku szkolnym 2014/2015

W okresie od października do grudnia 2014 w ramach projektu nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 8 w Oleśnicy uczestniczyli w wykładzie, warsztatach grupowych, konsultacjach grupowych i indywidualnych.

Ankietą ewaluacyjną zostali objęci nauczyciele, którzy oceniali szkolenie w skali od 1 do 5, przyczym 5 stanowiło ocenę najwyższą. W badaniu udział wzięło 12 nauczycieli.

monitoring – Szkoła Podstawowa nr 8 w Oleśnicy

 

 


 

Monitoring jakości szkoleń realizowanych w ramach RPW w Gimnazjum nr 1 w Oleśnicy w roku szkolnym 2014/2015

W okresie od października do grudnia 2014 w ramach projektu nauczyciele Gimnazjum

nr 1 w Oleśnicy uczestniczyli w wykładzie, warsztatach grupowych, konsultacjach grupowych i indywidualnych.

Ankietą ewaluacyjną zostali objęci nauczyciele, którzy oceniali szkolenie w skali od 1 do 5, przy czym 5 stanowiło ocenę najwyższą. W badaniu udział wzięło 19 nauczycieli.

monitoring- Gimnazjum nr 1 w Oleśnicy

 

 


 

Monitoring jakości szkoleń realizowanych w ramach RPW w Zespole Szkół w Twardogórze w roku szkolnym 2014/2015

W okresie od października do grudnia 2014 w ramach projektu nauczyciele Zespołu Szkół

w Twardogórze uczestniczyli w wykładzie, warsztatach grupowych, konsultacjach grupowych
i indywidualnych.

Ankietą ewaluacyjną zostali objęci nauczyciele, którzy oceniali szkolenie w skali od 1 do 5, przy czym 5 stanowiło ocenę najwyższą. W badaniu udział wzięło 18 nauczycieli.

monitoring – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze

 


 


strona główna