Koncepcja pracy

Koncepcja pracy Galerii 56 zakłada stworzenie miejsca otwartego dla wszystkich chętnych, którzy zechcą bezpośrednio spotkać się ze sztuką i artystami. Tworzymy przestrzeń, gdzie  można obcować ze sztuką obrazu, z fotografią, malarstwem, ciekawą grafiką. Mamy nadzieję, że uda nam się to miejsce ożywić i zachęcić mieszkańców Oleśnicy do odwiedzania, a może i współtworzenia Galerii -miejsca, w którym będzie możliwość zobaczenia oraz zakupu prezentowanych prac.

Zadaniem Galerii jest opieka nad amatorskim ruchem artystycznym poprzez organizowanie wystaw, konkursów, plenerów. Zapraszamy nauczycieli do organizowania wyjść do Galerii, spotkanie ze sztuką to z pewnością ciekawe urozmaicenie edukacji artystycznej uczniów.

Przygotowany harmonogram wystaw wraz z towarzyszącymi im imprezami (wernisaże, koncerty okolicznościowe, spotkania z twórcami, prelekcje o sztuce, akcje plastyczne i in.) jest zróżnicowany.


strona główna