Harmonogram zajęć MDK

Zajęcia teatralno – muzyczne