Półkolonie letnie 2023

Drodzy Rodzice!
Organizujemy półkolonie letnie dla dzieci z klas I – VI

Zajęcia będą się odbywać w dwóch turnusach, do wyboru:
I turnus 26 – 30. 06.2023 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC
II turnus 03 – 07. 07.2023 r.  BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zapisy przyjmuje sekretariat PCEiK  w godz. 9.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku

Ważne! Kartę kwalifikacyjną wraz z załącznikami wypełnia rodzic lub opiekun prawny na miejscu w sekretariacie, do czego niezbędne jest przygotowanie następujących informacji:
– numer pesel uczestnika wypoczynku
– informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym
– istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
– informacje o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień): tężec, błonnica i inne
– dane osób do odbioru dziecka (seria i numer DO oraz numer telefonu kontaktowego)

KONTO BANKOWE DO WPLAT

Odbiorca: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
Rachunek: 15-9584-0008-2001-0011-4736-0009
Kwota: 130 zł
W tytule: wypoczynek letni,  Imię i nazwisko dziecka, turnus I lub II

Opłata zostanie przeznaczona: na napoje, słodycze, drobne nagrody i materiały plastyczne konieczne do realizacji programu półkolonii.


strona główna