Terminy rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do Młodzieżowego Domu Kultury

  • Składanie deklaracji kontynuacji uczestnictwa w zajęciach 17 – 22 czerwca 2023 r.
  • Rekrutacja podstawowa 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.
    w tym:
Lp.Rodzaj czynnościTermin postępowania
 Składanie wniosków o przyjęcie24. 06 – 23. 08. 2023 r.
 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym31. 08. 2023 r.

  • Rekrutacja uzupełniająca 01 września – 11 września 2023 r.w tym:
Lp.Rodzaj czynnościTermin postępowania
 Składanie wniosków o przyjęcie w  rekrutacji uzupełniającej01.09 – 08. 09. 2023 r.
 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym11. 09. 2023 r.

strona główna