VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej

27 kwietnia 2023 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury odbył się finał VIII Powiatowego  Konkursu Wiedzy Psychologicznej dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Powiatu Oleśnickiego.

Organizatorami Konkursu byli: PCEiK, I LO w Oleśnicy i Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, a celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii, poznawanie roli psychologii w życiu współczesnego człowieka oraz zachęcenie do rozwijania zainteresowania tą dziedziną nauk.

Do Konkursu łącznie  przystąpiło 8 dwuosobowych drużyn ze szkół podstawowych oraz 9 dwuosobowych drużyn ze szkół ponadpodstawowych, łącznie 33 uczniów.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na rozwiązaniu testu, a następnie jury oceniało przygotowane przez uczniów prezentacje. Zakres obu etapów obejmował wiedzę z obszaru: szczęście, prospołeczność, relacje.

Autorem pytań konkursowych był Pan Ernest Swora – psycholog, wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, który był również obecny podczas konkursu.

Jury w składzie: Pani Katarzyna Wyżyn – I LO w Oleśnicy, Pani Ryszarda Wiśniewska- Paluch- PCEiK  w Oleśnicy oraz Pani Jadwiga Maszorek- PCEiK w Oleśnicy wyłoniło laureatów z obu poziomów wiekowych.

Dziękujemy nauczycielom-opiekunom za przygotowanie uczniów oraz osobom zaangażowanym w organizację:

  • Pani Ryszardzie Wiśniewskiej – Paluch – doradca metodyczny z zakresu doradztwa zawodowego i  konsultant ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspierania uzdolnień w Powiatowym Centrum Edukacji Kultury w Oleśnicy)
  • Pani Katarzynie Wyżyn – psycholog w I Liceum Ogólnokształcącym  im. Juliusza  Słowackiego w Oleśnicy
  • Pani Annie Murzyn-Romańczuk – specjalista ds. Marketingu i PR Uniwersytetu WPS we Wrocławiu
  • Panu Ernestowi Swora – psycholog, wykładowca Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu

Dziękujemy Pani Marii Bryłce – Przetwórnia Owoców i Warzyw „Anna Plus” sp. z o.o. Karwiniec za przekazanie soków owocowych dla uczestników konkursu.


strona główna