Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w 2020

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy w roku 2020 zakwalifikowała się do objęcia wsparciem w ramach programu – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3”.

W ramach otrzymanych środków w czwartym kwartale zakupiono  254 książki (woluminy) na kwotę 5700 zł. Kwota ta obejmuje całkowity koszt realizacji zadania, czyli wsparcie z budżetu państwa (4600 zł) , oraz wkład własny organu prowadzącego (1150 zł).

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z wykorzystaniem środków otrzymanych promowana była i jest obecnie na stronach internetowych Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury  i Biblioteki Pedagogicznej, oraz we wszystkich działaniach edukacyjno-kulturalnych organizowanych przez bibliotekę, m. in. W realizacji „Wiosny z książką”, „Nocy Bibliotek”,  „Narodowego Czytania”, w indywidualnych spotkaniach z czytelnikiem, a także reklamując zakupione pozycje w cyklu „Biblioteka Pedagogiczna poleca książki zakupione w ramach NPRC”.

Np.

Wszystkie pozycje zakupione w ramach pierwszej i drugiej transzy zostały oznaczone oficjalnym logo programu.


strona główna