Sejm wybrał patronów roku 2023

Sejm podjął uchwały ustanawiające patronów tego roku.

Rok 2023 będzie Rokiem Wojciecha Korfantego, Pawła Edmunda Strzeleckiego, Aleksandra Fredry, Aleksandry Piłsudskiej, Maurycego Mochnackiego, Jadwigi Zamoyskiej i Jerzego Nowosielskiego.


strona główna