Projekt „Twoje dane – twoja sprawa” w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury

Placówka po raz drugi realizuje ogólnopolski program edukacyjny ”Twoje dane – twoja sprawa”. Jest on realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka w celu podniesienia kompetencji nauczycieli oraz kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów w zakresie ochrony danych osobowych.

Podstawowym celem programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówki doskonalenia nauczycieli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności. W ramach projektu odbędą się warsztaty dla nauczycieli, uczniów oraz organizacja obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto program wpisuje się w zakres kompetencji kluczowych(kompetencje  społeczne i obywatelskie). Są one zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia  2006 r w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Koordynatorem projektu w placówce jest Anna Kocik doradca metodyczny ds. kształcenia zawodowego.


strona główna