Składka na fundusz Rady Rodziców MDK

Na podstawie Uchwały Rady Rodziców nr 4/2022/2023, wysokość dobrowolnej składki na rok szkolny 2022/2023 wynosi 120 złotych od dziecka, niezależnie od ilości zajęć, na które dziecko uczęszcza.

Numer konta bankowego:
Odbiorca: Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica
Konto: 43 9584 0008 2001 0013 6549 0001 (Bank Spółdzielczy w Oleśnicy)
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka, nazwa koła (kół), na które uczęszcza
Kwota wpłaty: 120 zł


strona główna