Lokalny rynek pracy oczami ucznia

8 kwietnia br. uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu oleśnickiego rywalizowali w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Gospodarce pod hasłem „Rynek pracy oczami ucznia”. Celem konkursu było rozbudzanie u młodzieży zainteresowania lokalnym rynkiem pracy tj. możliwościami związania swojej przyszłości z lokalnym środowiskiem oraz rozwijanie przedsiębiorczych zachowań w miejscu zamieszkania. W pierwszej części konkursu uczniowie rozwiązywali test z ogólnej wiedzy ekonomicznej, która jest niezbędna w życiu każdego człowieka. W drugiej część konkursu ocenie podlegały wcześniej przygotowane przez uczniów prezentacje dotyczące firm działających w naszym regionie. Komisja konkursowa oceniała prace pod kątem ujęcia tematu, walorów edukacyjnych i promujących lokalny rynek pracy. Dodatkowym kryterium oceny uczestników była umiejętność autoprezentacji. Honorowymi gośćmi i jednocześnie członkami komisji konkursowej byli: przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy Pani Elwira Broszczakowska oraz pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej Pan Grzegorz Wieczorek.

Konkurs przygotowała oraz przeprowadziła Anna Kocik doradca metodyczny PCEiK.

Galeria:


strona główna