Przyszli pracownicy biur rachunkowych w PCEiK

6 kwietnia br. uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu oleśnickiego rywalizowali w konkursie rachunkowości. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu rachunkowości w jednostkach prowadzących Książkę Przychodów i Rozchodów. W I części uczestnicy rozwiązywali test dotyczący prowadzenia rachunkowości w małych jednostkach, natomiast w II części prowadzili Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów z wykorzystaniem technologii informacyjnych i systemów komputerowych. Przyszli pracownicy biur rachunkowych musieli wykazać się także znajomością zagadnień podatkowych w zakresie obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku Vat.

Konkurs przygotowała oraz przeprowadziła Anna Kocik doradca metodyczny w PCEiK.


strona główna