Szkolenia dla nauczycieli – praca z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym

UWAGA!

Formy doskonalenia zawodowego planowane w PCEiK w zakresie wspomagania  nauczycieli, w pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym:

„Jak uczyć języka polskiego obcokrajowca?” – szkolenie online
– 3 godziny dydaktyczne – Marcin Jura ( Szkoła języka polskiego i kultury dla cudzoziemców )

W PRZYGOTOWANIU 

„Uchodźcy. Jak pomóc Im poczuć się bezpiecznie w naszym kraju” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Mirosława Berezowska (koordynator realizacji projektu edukacji humanitarnej PAH, w województwie opolskim pt. HUMANITARYZM, ekspert projektu edukacyjnego Kluczyk Fundation pt. WIEM. CZUJĘ .POMAGAM. ) 
W PRZYGOTOWANIU 

„Zaczynam mówić po polsku! Jak pomóc uczniom ukraińskim oswoić się z obcym językiem” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Mirosława Berezowska (edukator współpracujący z PCEiK – j.w. )
W PRZYGOTOWANIU 

„Zatrudnianie cudzoziemców i przyjmowanie uczniów do publicznych przedszkoli i szkół” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Roman Lorens – konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową. Autor licznych publikacji książkowych i artykułów z zakresu zarządzania oświatą. Ekspert portalu www.infor.pl  Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizacją i zarządzaniem oświatą oraz nowymi technologiami w edukacji. 
W PRZYGOTOWANIU 

„Zdrowie psychiczne ucznia – doświadczanie skutków pandemii i migracji” – (Adaptacja w warunkach trudnych) 05.04.2022 r.  – szkolenie online – 4 godziny dydaktyczne – Katarzyna Stewart – lekarz psychiatra, specjalista w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Pracuje w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego.
W PRZYGOTOWANIU

Oferta szkoleń będzie na bieżąco aktualizowania a gotowe zaproszenia pojawią się wkrótce!


strona główna