Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic

Dnia 24.03.2021 r. miało miejsce wydarzenie online, które skierowane było zarówno do nauczycieli jak i do uczniów. W spotkaniu wzięło udział łącznie 28 osób.

Celem przedsięwzięcia było zapoznanie uczestników ze strukturą, schematami i elementami rozmowy kwalifikacyjnej. Spotkanie było okazją do zgłębienia tajników rozmowy z pracodawcą, poznania najpopularniejszych pytań (wraz z propozycją odpowiedzi) stawianych kandydatom, pytań tzw. prowokujących oraz pytań badających kompetencje. Uczestnikom zostały także przybliżone metody klasyfikacji kandydatów oraz najczęstsze powody dyskwalifikacji osób ubiegających się o zatrudnienie.

Do poprowadzenia spotkania zaproszono eksperta zewnętrznego Panią  Annę Płoskę Dyrektora firmy – Centrum Szkoleń i Zatrudnienia, doradcę zawodowego, specjalistę ds. HR i PR,  coacha kariery, która prowadząc spotkanie, zachęciła wszystkich uczestników do aktywnego udziału.

Działanie zorganizowały – Ryszarda Wiśniewska-Paluch autorka Programu „Kształcenie zawodowe – zawodowo doradzane” i Anna Kocik – doradcy metodyczni w PCEiK  Oleśnica.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.

Szczególne podziękowanie kierujemy do uczniów, którzy mimo dużych ilości godzin spędzonych na nauce online, przyjęli zaproszenie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu.


strona główna