Wznawiamy zajęcia artystyczne

Od 18 stycznia Młodzieżowy Dom Kultury w PCEiK wznawia zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży.

Informujemy, że są wolne miejsca w następujących kołach:

koło plastyczne – czwartek,  godz. 15.30 – 17.00 (7 – 9 lat )

koło taneczne –  piątek, godz. 14. 20 – 15.50 ( 12 – 15 lat), godz. 16.00 – 16.45 ( 4 – 6 lat)

koło szachowe – wtorek , godz. 16.30 – 18.00 ( 9 – 12 lat)

koło teatralno – muzyczne  –  środa , godz 15.30 – 17.00 ( 9 – 14 lat)

Zapraszamy uczniów do rozwijania swoich pasji na naszych zajęciach.

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie 71 314 01 72.


strona główna