XVIII Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

Szanowni Państwo, opiekunowie i uczestnicy Powiatowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, z uwagi na obecne warunki epidemiologiczne przedłużono, na prośbę nauczycieli, termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu. Wobec powyższego lista uczniów zaproszonych do II etapu konkursu zostanie umieszczona  na stronie www.pceik.pl  pod Regulaminem Konkursu do dn. 6 listopada 2020 r. Ulega zmianie również termin samego finału – jest on przeniesiony na 26 listopada, ale ostatecznie realizacja wydarzenia zależeć będzie od aktualnych wytycznych sanitarnych dla szkół.

O wszelkich zmianach będziemy informować bezpośrednio opiekunów uczniów.


strona główna