Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Profilaktyka uzależnień oznacza świadome działanie nastawione na jednostki lub grupy społeczne mające na celu ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych oraz zapobieganie różnorodnym problemom z tym związanym zanim one wystąpią.

Zapraszamy do skorzystania z literatury  dotyczącej zapobieganiu narkomanii – dostępnej w zasobach Biblioteki Pedagogicznej

Szczególnie polecamy:

Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia.
Bohdan T. Woronowicz

Autor rozwiewa pokutujące od lat mity związane z alkoholizmem i innymi uzależnieniami, pisze o skutkach zdrowotnych uzależnień, a także o sposobach ułatwiających rozpoznanie uzależnienia. Sporo miejsca poświęca możliwościom uzyskania pomocy, leczenia pod kierunkiem specjalistów oraz  w grupach samopomocowych. Książka jest prawdziwym kompendium dla osób uzależnionych, ich bliskich oraz psychologów i terapeutów.

 

Narkotyki a demoralizacja. Szansa na zmianę
Redakcja naukowa: Kudlak Grzegorz, Wypler Wojciech

Książka przybliża czytelnikowi szereg zagadnień związanych z demoralizacją młodzieży szczególnie w kontekście zażywania substancji psychoaktywnych. Zebrane artykuły, autorstwa specjalistów w takich dziedzinach naukowych jak psychiatria, psychologia, pedagogika czy prawo, oraz praktyków pracujących z młodzieżą w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych, wspierają aktualną wiedzę dotyczącą omawianych zagadnień. Przedstawione opracowania dotyczą zarówno badań empirycznych prowadzonych przez autorów, analizy współczesnych, zmieniających się trendów dotyczących skutków zażywania substancji psychoaktywnych, profilaktyki i czynników warunkujących rozwój zarówno uzależnień, jak i przestępczości nieletnich.

Narkotyki, dopalacze, nowe środki psychoaktywne. Co warto wiedzieć? Jak chronić dzieci i młodzież?
Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Białas, Zbigniew Staśczak

Publikacja mówi nam wiele o faktycznej kondycji współczesnej młodzieży polskiej, a tym samym polskiego społeczeństwa, a także daje trafną diagnozę problemów narkomanii w Polsce. Można ją polecić każdemu,  kto zajmuje się (albo chce się zajmować) procesami socjalizacyjnymi i wychowawczymi nadchodzących pokoleń. Należy mieć nadzieje, że publikacja znajdzie poczesne miejsce w polskiej literaturze naukowej i praktycznej, ze względu na jej rzetelność naukową i świetną formę opracowania. Na uwagę zasługuje także wypracowana przez zespół prof. M. Jędrzejko nowa metoda badań, którą określam jako „socjologiczną metodę operacyjną”.

Profilaktyka uzależnień – zestawienie bibliograficzne
Zestawienie bibliograficzne w wyborze:

1. Cyfrowe dzieci :zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy /koncepcja: Mariusz
Z. Jędrzejko, Agnieszka Saracen, Adam Szwedzik. – Warszawa : Oficyna
Wydawnicza ASPRA-JR ; Milanówek : Oficyna Wydawnicza von Velke, 2017.
2. Człowiek i uzależnienia /red. nauk. Mariusz Jędrzejko, Dariusz Sarzała. Pułtusk :
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna
Wydawnicza ASPRA-JR, 2010.
3. Derwich-Nowak Aleksandra. Patologiczny hazard :poradnik dla osób grających
niebezpiecznie, zagrożonych schorzeniem, ich rodzin oraz terapeutów. – Warszawa :
Difin, 2010
4. Hołyst Brunon. Zagrożenia ładu społecznego.[2] / Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2014.
5. Jabłońska Marta. Człowiek w cyberprzestrzeni : wprowadzenie do psychologii
Internetu. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.
6. Jędrzejko Mariusz, Janusz Małgorzata, Walancik Marek. Zachowania ryzykowne i
uzależnienia :zjawisko i uwarunkowania. – Warszawa [etc.] : Oficyna Wydawnicza
Aspra-JR [etc.], 2013.
7. Kardaras Nicholas. Dzieci ekranu :jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad
naszymi dziećmi – i jak wyrwać je z transu. – Warszawa : CeDeWu, 2018.
8. Turner Niger [et al.] Wybory młodych :program zapobiegania uzależnieniu od
hazardu. – Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, 2012.
9. Uzależnienie od narkotyków :od teorii do praktyki terapeutycznej /Anna Kurzeja
(red.). Warszawa : Difin, cop. 2012.
10. Wach Tomasz Janusz. Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych
uzależnieniem od środków psychoaktywnych. – Warszawa : Difin, 2014.
11. Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu /[red.] Jan Chodkiewicz, Krzysztof
Gąsior. Warszawa : Difin, 2013.
12. Zwoliński Andrzej. W sieci hazardu /. Kraków : Wydawnictwo Petrus, cop. 2011.

Polecamy też:

Strona ORE Profilaktyka uzależnień − materiały do pobrania
https://www.ore.edu.pl/2015/06/profilaktyka-uzaleznien-materialy-do-pobrania/

 

 


strona główna