NAGRODY DLA MŁODYCH PLASTYKÓW Z PCEIK

Galeria Twórczości Plastycznej Młodych działająca w MDK „Śródmieście“ we Wrocławiu ogłosiła wyniki konkursu dla dzieci i młodzieży pt. „Ziemia jest jedna“ CZŁOWIEK – ARCHITEKTURA – ŚRODOWISKO. Wzięły w nim udział 33 szkoły  i pracownie plastyczne z całej Polski. Jury powołane przez organizatorów konkursu przyznało 17 nagród równorzędnych i 18 wyróżnień w czterech kategoriach plastycznych. Wśród laureatów i wyróżnionych XXVII Ogólnopolskiego Konkursu znaleźli się wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

Nagrodę w kategorii „Malarstwo” otrzymała Karolina Jurek, l. 18

Wyróżnienia w kategorii „Malarstwo” otrzymały: Patrycja Franczyk, l. 15 i Hanna Węgrzyn, l. 12.  Opiekunem artystycznym dziewcząt jest pan Paweł Oleszkiewicz – instruktor zajęć plastycznych w MDK – PCEiK.

Prace plastyczne Karoliny Jurek, l. 18,  Patrycji Franczyk, l. 15, Hanny Węgrzyn, l. 12, Oliwii Piaseckiej, l. 12; Antoniny Syty, l. 12; Mai Flaczyk, l. 11 i Żanety Lipiarz, l. 9 zostały zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej, która udostępniona będzie we wrześniu 2020 r. w Galerii Twórczości Plastycznej Młodych działającej w Młodzieżowym Domu Kultury „Śródmieście“ we Wrocławiu.  Gratulujemy!


strona główna