Ostatnie spotkanie SWIS Nauczycieli ds. Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

3 czerwca 2020 r. o godzinie 18:00 odbędzie się ostatnie spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli ds. Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, prowadzone przez panią dr Lidię Sikorę. Spotkanie organizowane jest w formie on-line. Zapraszamy na nie wszystkich uczestników sieci. Szczegóły w zaproszeniu.

Zaproszenie


strona główna