Rekrutacja – zajęcia pozalekcyjne MDK 2020/2021

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na zajęcia organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury na rok szkolny 2020/2021.

Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący harmonogramu rekrutacji informujemy, że:

  1. W dniach 25.05-26.06.2020 r. odbędzie się rekrutacja wychowanków kontynuujących edukację. Deklaracja o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach stanowi załącznik nr 1. Deklaracje należy przesłać elektronicznie na adres: pceik@pceik.pl lub wrzucić do skrzynki pocztowej przy wejściu do budynku PCEiK.
  2. W dniach 29.06-21.08.2020 r. będą przyjmowane wnioski o przyjęcie na zajęcia po raz pierwszy. Wniosek o przyjęcie na wybrane zajęcia stanowi załącznik nr 2.
  3. W dniu 28.08.2020 r. wywieszone zostaną listy kandydatów przyjętych oraz informacja o liczbie wolnych miejsc.
  4. Od dnia 01.09.2020 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca.

Procedura rekrutacji MDK 2020_21

Zał nr 1. Deklaracja kontynuacji 2020_21

Zał nr 2. będzie dostępny od dnia 29.06.2020.

 


strona główna