Biblioteka Pedagogiczna otrzymała dofinansowanie

Informujemy, że Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy działająca w strukturze Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy otrzymała dofinansowanie  na podstawie decyzji Komisji powołanej Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 stycznia 2020 r., która dokonała oceny złożonych wniosków. Ocenie podlegały dane i informacje zawarte we wnioskach, o których mowa w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

 

 


strona główna