2. Zapraszamy na szkolenie on-line!!!

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli oraz przedstawicieli JST na szkolenie „Prawa autorskie i ochrona danych osobowych w nauczaniu zdalnym” prowadzone przez pana Romana Lorensa w formie on-line, za pośrednictwem platformy moodle Oleśnica Centrum e-Szkoleń http://e-szkolenia.pceik.pl/. Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy telefonicznie pod numerami: 607-158-071, 71-314-01-72, lub mailowo szkoleniaonline@pceik.pl. Poniżej znajdują się linki do zaproszenia, regulaminu szkoleń on-line (bardzo prosimy o zapoznanie się), oraz dwóch załączników, które osoba zainteresowana szkoleniem musi wypełnić i odesłać na podany wyżej adres mailowy.

Zaproszenie

Regulamin szkoleń on-line

Załącznik nr 1 do regulaminu szkoleń on-line

Załącznik nr 2 do regulaminu szkoleń on-line


strona główna