Materiały dla nauczycieli

Zapraszam doradców zawodowych i nauczycieli wychowawców, którzy realizują zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego do:

Ryszarda Wiśniewska-Paluch

Doradca metodyczny PCEiK


strona główna