Szkolenia w PCEiK – styczeń 2020 r.

W miesiącu styczniu proponujemy nauczycielom
następujące szkolenia:

 

W69 Zadania oświaty wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – Marta Waniszewska / Ryszarda Wiśniewska-Paluch – 16.01.2020 r. godz. 16:00 Zaproszenie

W07 Nauczyciel kontraktowy w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego – Małgorzata Kinstler – 07.01.2020, 14.01.2020 i 21.01.2020 r. godz. 16:00 Zaproszenie

W95 Jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty? – Joanna Palińska – 08.01.2020 r. godz. 15:45 Zaproszenie

W87 Prawo oświatowe dla nauczycieli – Roman Lorens – 15.01.2020 r. godz. 16:00 Zaproszenie

W34 Jak skutecznie uczyć języka obcego w klasie o zróżnicowanych poziomach zaawansowania i różnych potrzebach edukacyjnych – Marta Richter-Lesicka – 20.01.2020 r. i 06.02.2020 r. godz. 15:30 Zaproszenie

W67 Multimedialny warsztat wychowawcy – jak współcześnie poprowadzić godzinę wychowawczą? – Marcin Kuc – 21.01.2020 r. godz. 20:00 – 21:30 Zaproszenie       UWAGA: WARSZTAT ON-LINE

W93 Marzyć o niebieskich migdałach, czyli co uczniowie robią najchętniej na lekcjach i jak to zmienić? – Dorota Siemaszko-Babij – 21.01.2020 r. godz. 16:00 Zaproszenie

W70 Wymiana wartości w transferze międzypokoleniowym – Iwona Haba/R. Wiśniewska-Paluch – 23.01.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie

W96 Spotkanie z dziełem sztuki. Tajemnica „Melancholii” Jacka Malczewskiego – Tatiana Hołownia – 23.01.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie

W56 Doradca zawodowy oczami ucznia, czyli jak się przygotować do nowej roli? – Anna Płoska –28.01.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie

W92 Social media pomocne w nauczaniu dzieci i młodzieży – Anna Lipnicka/Magdalena Duszyńska – 30.01.2019 r. godz. 15:00 Zaproszenie


strona główna