V Konferencja Inaugurująca rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020 rozpoczął się na dobre – również w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury, które już po raz piąty zorganizowało uroczystą Powiatową Konferencję Inaugurującą pod hasłem : Zarządzanie oświatą i … fochem,  czyli o zmianach w prawie oświatowym i o skutecznej komunikacji

 

 Na zaproszenie dyrektor Centrum  do Sali konferencyjnej Oleśnickiej Biblioteki Publicznej przybyli przedstawiciele władz samorządowych  z powiatu oleśnickiego, dyrektorzy jednostek powiatowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, doradcy i konsultanci metodyczni. Gościem  honorowym konferencji był Dolnośląski Kurator Oświaty, pan Roman Kowalczyk.

Po oficjalnym otwarciu spotkania przez Starostę Oleśnickiego, pana Jana Dżugaja, głos zabrał pan kurator. W swoim wystąpieniu nawiązał do tematyki konferencji, wskazując na rolę dobrej komunikacji w zespole nauczycielskim jako drogi do osiągnięcia sukcesu w nauczaniu i wychowaniu. Pogratulował również szkołom oleśnickim wysokich wyników maturalnych.

W dalszej kolejności dyrektor Centrum, pani Magdalena Żerebecka przedstawiła działania zaplanowane w Centrum na nowy rok szkolny.

Następnie , zgodnie z harmonogramem konferencji, uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień zaproszonych edukatorów: dr Anny Hildebrandt – Mrozek na temat:  Efektywna komunikacja w zespole, czyli… zarządzanie „fochem” w gronie dorosłych i młodzieży  oraz  Marii Węglewskiej – Wojt : Zadania dyrektorów szkół i placówek z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym.  

Zdjęcia z uroczystości dostępne są w Galerii 2018/2019


strona główna