Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na zajęcia organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury w roku szkolnym 2019/2020

Do dnia 23 sierpnia 2019 r. przyjmowane są deklaracje  rodziców o kontynuowaniu uczestnictwa 
w zajęciach kół pozalekcyjnych w Młodzieżowym Domu Kultury.
Druki deklaracji są dostępne w placówce.

Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury
na wolne miejsca zgodnie z art. 153 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) przeprowadzone zostanie od dnia 26 sierpnia 2019 r. wg poniżej zamieszczonej procedury.

Procedura rekrutacji MDK 2019/2020

Deklaracja kontynuacji na rok szkolny 2019/2020


strona główna